Imprimer
Catégorie : Actualité
Publication :

Ces derniers temps, un phénomène inhabituel s’est produit dans la capitale du Nord, s’étendant jusque dans les villages les plus réculés. Des chenilles d’une couleur verte noirâtre et lisse détruisent les feuilles des champs de maïs et de riz dans la région . Elles se répandent dans les espèces vertes comme les rizières, les paturages de zébus et même dans les mauvaises herbes.


La population les a surnommées “sababaka” car elles sont de la même famille que cette espèce. Le passage de ces chenilles provoque une défoliation importante des plantes.
Morphologiquement, le corps de ces larves de papillon herbivore est mou et formé de segment . Pour le moment, on ne connait pas réellement leur origine. Les techniciens scientoifiques affirment qu’il n’y a jamais eu de cas pareil. Selon le docteur veterinaire Paquerette Raheliarisoa, et Jean Fernand, chef de département pour la protection des cultures à Antsiranana, ces chenilles deviendront des papillons après s’être développées en 5 etapes, c’est-a-dire qu’elles sont actuellement en pleine métamorphose .
Rien qu’en une semaine, des dizaines d’hectares ont été attaqués par ces chenilles dans le district d’Antsiranana II. A Mangaoko, à 20 km à l’ouest d’Antsiranana, 40 ha ont déjà particulièrement envahis par les “sababaka”. “ On ne sait plus ou mettre les pieds” se plaint un paysan d’Antanamintarana venant chercher des remèdes dans la ville car son champ de mais est déjà infesté. D’ autres paysans aussi assurent que ces larves de papillon ont déjà tué des boeufs et des volailles. Mais les techniciens ont contesté cette affirmation. Ces derniers ont envoyé à Antananarivo quelques échantillons de ces sababaka pour une analyse de leur morphologie. Face à cette situation, la région Diana a pris ldes mesures pour limiter les dégâts. C’est une lutte chimique par pulverisation. Sur ce, la région va prendre en charge l’achat des pulvérisateurs, tandis que les paysans se procureront de leurs côtés des insecticides.
Selon les dernières informations, le ministère de l”Agriculture a procédé à une dotation pour l’achat d’insecticides spécifiques, destines à de grandes superficies. Et les résultats devraient être positifs.
Pascal R.


TONTOLO IAINANA

Mandripaka ny voly ny sababaka

Nirongatra izay tsy izy tato ho ato ny sababaka ary mandripaka voly hekitara maro eto Antsiranana I sy Antsiranana II.


Velaran-tany maro no rakotr’ireo karazana landy mpanimba voly tao anatin’ny herinandro monja. Ny voly katsaka sy ny vary no tena lasibatr’izy ireo ireo saingy tsikaritra fa efa miparitaka eny amin’ireo toerana malalaka firaofan’ny omby izy amin’izao fotoana izao. Malaky ny fivoaran’ireto landy ireto izay nomen’ny mponina anarana hoe “sababaka” , eny na dia tsy mitovy amin’ny sababaka fahita isaky ny maitso ahitra aza.
Raha ny lokony kosa dia maintso manopy mainty sady malama tahaka ireny bibintsaonjo ireny. Raha ny fanazavana azo tamin’ny teknisiana dia mivadika lolo izy ireo rehefa avy mandalo dingana dimy ka azo lazaina fa amin’ny dingana hiofony ho lolo izy amin’izao fotoana izao.
Ireo kaominina maro ao anatin’ny distrikan’Antsiranana faharoa no tena voa mafy amin’izao loza voajanahary izao.
Saingy efa voakasika ihany koa ny fokontany vitsivitsy ao Antsiranana tampon-tanana. Misy milaza ireo tantsaha fa efa nisy omby maty vokatry ny fihinanana vilona nisy sababaka saingy ry zareo ao amin’ny sampan-draharahan’ny fiompiana dia tsy mbola manamarina izany. Araka ny fanombatombanan’ireto farany taorian’ny fandidiana natao tamin’ilay omby sendra maty tao Betahitra, dia aretina hafa no nahafaty io omby io.
Izao no tonga amin’ilay fiteny hoe ny “sababaka misy fa ny mpilaza ihany koa mahay”. Isika aty avaratra rahateo malaza amin’ity radio sisin-dalana ity. Na izany na tsy izany dia naka fepetra avy hatrany ny ao amin’ny faritra mba tsy hitaran’ny fahavoazana. Izy ireo no hividy ny fitaovana ilaina amin’ny fandrarahana fanafody saingy ireo mpamboly sy mpiompy kosa no hividy ny fanafody hamonoana ireo biby ireo.
Marihana fa tsy mbola fantatra mihitsy izay nipoiran’ireto fanday ireto na avy tamin’inona na avy tamin’inona. Ny fisiany dia azo hanamarinana fa maro ny fiovana misy amin’ny tontolo iainana amin’izao fotoana izao ka tokony hitandrina amin’izay ataony ny olon-drehetra. Iza moa no mahita fa mety ho vokatry ny tsy fanajana ny fepetra tokony ho hajaina amin’ny fanariana fako avy amin’ny sambo sy fampidirana fitaovana tonta avy any ivelany tsy rarahana fanafody no mahatonga izao.
Ny tranga misy mantsy dia azo ilazana fa tsy tongatonga ho azy izao fisian’ny sababaka izao fa nisy nihaviany. Raha tsy hoe angaha heverina ho fambara loza toy izay voalaza ao amin’ny soratra masina fahiny. Araka ny vaovao farany dia efa nandray fanapahankevitra ihany koa ny ministera taorian’izao loza izao ka nandefa fanampiana tamin’ny alalan’ny fanomezana fanafody mahery vaika. Vokatr’izany dia nalaky voafehy ny fiparitahan’ireto landy ireto.
Na izany na tsy ziany dia tokony ho mailo mandrakariva ny rehetra na mpamboly na tsia rehefa misy sehonjavatra toy izao mba hampilaza haingana ny manam-pahefana sy ny tompon’andraikitra.
Pascal R.