Retour haut de page

Son président Papa Soulé est resté dans l’ombre

Le ministre des Télécom, (2e à/p gche) Patrick Mounibou, (5e a/p gche) et Jean-R Gara (au bout a dte)

Une semaine après que le bureau Union de l’Arema d’Antsiranana ait adressé ses voeux à ses membres au Ceg Pk3, ce fut au tour de l’association dite « Zanak’Avaratra », une association qui rassemble les gens du nord de présenter ses voeux à la population de la localité. Pour cela, elle n’a pas lésiné sur les moyens : ce samedi 27 mars dernier au stade municipal d’Antsiranana, elle a organisé un festin digne de ses ’ambitions’ et un spectacle gratuit et à priori au succès garanti, avec le célèbre groupe « Rossy » et ses danseuses.

Des membres de gouvernement, tels que le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Athanase Tongavelo, celui de la communication, Augustin Andriamananoro, ainsi que des membres de la Hat, dont l’influent Patrick Mounibou, ainsi que les autorités de la localité furent invités aux festivités que les membres de cette association ont organisés. La préparation des repas a eu lieu au stade annexe, où pas moins de …24 boeufs ont été tués et distribués aux quartiers de la ville. Des sacs de riz ont également été remis aux représentants des fokontany de la localité présents à l’occasion.
Mais la fête n’a pas fait que des heureux. Les hôtesses et les femmes qui ont dansé le « wadraha » n’ont rien eu à manger ni à boire, alors qu’elles ont été présentes sur les lieux depuis 6h du matin. Les artistes locaux se sont également plaints du peu de remboursement des frais de leurs prestations, tout comme certains transporteurs des membres de cette association.
Plus grave, le président national de cette association, Papa Soulé dit « l’Américain », en raison de l’argent qu’il sembleposséder, a brillé par son absence… Enfin, un des membres fondateurs a eu du mal à comprendre que les festivités n’ont pas attiré l’affluence escomptée, du moins jusqu’à 16h… Les intervenants ont dû ainsi se contenter pour leurs allocutions d’une petite foule de 500 personnes tout au plus. Ainsi, l’ancien gouverneur de l’ex province autonome d’Antsiranana, Gara Jean Robert, le maire, le chef de région, le ministre de la communication, le vice président de la Hat, ont chacun prononcé des discours qui ont été essentiellement axés sur le parcours de l’association « Zanak’Avaratra » laquelle a environ 10 ans. Elle est connue pour ses oeuvres sociales et sportives, mais aussi…pour être une fidèle alliée de l’Arema, le parti de l’Amiral rouge, Didier Ratsiraka. Mais dans son discours, Gara Jean Robert a ainsi déclaré que l’association des gens du nord,


  Les jeunes du quartier Tanambao IV sont venus participer au festin offert.
(Photo F.M)

 

Zanak’Avaratra était disposée à travailler avec tous les régimes qui opteraient pour un réel changement et un réel développement….
Mais comment expliquer l’échec de ce qui se voulait un grand rassemblement populaire autour d’une association qui bénéficie d’une certaine aura dans la ville ? Il semble qu’une partie de la responsabilité revient au staff du bureau national de cette association. Il apparaît ainsi que beaucoup de gens présents ont préféré emporter chez eux les morceaux de viande offerts par l’association, plutôt que de les manger sur place. Certaines personnes auraient carrément revendu des morceaux de viande en ville… Par ailleurs, aucun des responsables de la capitale, Antananarivo, à qui Papa Soulé, le président de l’association a demandé d’assurer le bon déroulement de la manifestation, ne semble avoir été très diligent dans le suivi des activités. Cet échec ne donne dès lors pas au président de l’association organisatrice, le coup d’envoi qu’il espérait pour sa candidature aux prochaines élections législatives. Dans la ville, il y en a cependant que ce demi échec doit réjouir : ceux qui vont entrer en compétition avec lui aux prochaines courses législatives. Signalons que pour l’heure, officieusement 3 personnes dont un confrère des médias de la localité ont annoncé leur candidature aux élections des membres de l’assemblée constituante. 

Herinandro taorian’ny fifampiarahabana tratry ny taona nataon’ny antoko Arema eto Antsiranana ho an’ireo mpikambana ao aminy, dia nanao ny azy ho an’ny vahoaka ihany koa ny fikambanana Zanak’Avaratra tamin’ny sabotsy 27 martsa teo. Fety lehibe sy fampisehoana goavana no nokasaina natao tao amin’ny stady monisipaly ho fanamarihana izany ka nafarana manokana mihitsy ny tarika Rossy sy ny mpandihiny mba hanome endrika manokana azy.
Torak’izany ihany koa ireo mpanakanto madinika izay nitondra ny anjara-birikiny tamin’ny takariva sy ny alina. Mpitondra fanjakana sy manam-pahefana maro no nasain’ny fikambanana nanatrika ity lanonana ity hafa kely ity. Singanina manokana amin’ireny ny ministry ny fampianarana ambony Anthanase Tongavelo, ny ministry ny paositra sy ny fifandraisan-davitra, ireo mpikambana ao amin’ny FAT notarihin’Ingahy Patrick Monibou, ary ireo mpitondra ao amin’ny faritra notarihin’ny lehiben’ny faritra Romuald Bezara.
TSY NAVY PAPA SOULEY
Nandrasan’ny maro fatratra ny fihavian’Ingahy Papa Souley fantatry ny mponina amin’ny anarana hoe “Americain”, izay sady filoha nasionalin’ny Zanak’Avaratra no anisan’ireo mpanorina azy ihany koa , saingy indrisy fa olonkafa no tonga nanome voninahitra ny fotoana. Iray amin’ireny Ingahy Gara Jean Robert ,governoran’ny faritany mi zaka- tenan’Ant s i ranana teo aloha, sady mpanorina ny fikambanana ihany koa.
Antony iray heverin’ny maro fa nampangatsiaka tampoka ny h a f a n a m - p o n ’ i z a y nanatrika ka nahatonga azy ireo nivoaka tsikelikely ny kianja. Kanefa koa antony iray tsy dia nazava loatra tamin’Ingahy Papa Souley rehefa nahare ny havitsian’ny olona nanatrika izy. Niteny anefa ny tarehi-marika na dia teo aza ny ezaka nataon’i Rossy sy ny tariny ary indrindra ny mpanentana DJ Mourchid, mba hisarihana mpijery. Toa voamarina tamin’iny ilay fomba filaza hoe “Diego tsy tia raha bojo” Arak’izany dia olona nanodidina ny 500 sisa no nanatrika ny kabary nifandimbiasan’ireo manampahefana sy ireo solon-tenan’ny Zanak’Avaratra tamin’ny 1ora atoandro teo ho eo.
Tsy feno akory na dia ny ampahefatry ny kianja aza, kanefa amin’io isa io dia ireo ankizy no maro an’isa indrindra. Na izany na tsy izany dia nifandimby nanao kabary fohy avokoa ireo izay nandaha-teny.
Nanomboka tamin’ny ben’ny tanana izany, nandalo tamin’ny lehiben’ny faritra sy ny minisitry ny paositra ary niafara tamin’ny filohalefitry ny teteza-mita. Niompana tamin’ny firaisan-kina sy firaisam-pirenena avokoa ny lahatenin’izy ireo, raha toa ka nifototra tamin’ny filazalazana ny dingana nodiavin’ny fikambanana nandritra izay folo taona nijoroany izay ny an’Ingahy Gara Jean Robert. Tsikaritry ny maro tamin’ny kabariny kosa fa niova ny fomba fijerin,ity farany ara-politika. Fomba fijery izay mivoy ny tsy fanilikilihana sy ny fifanomezan-tanana raha toa ka ny mifanohitra tamin’izany ny tamin’ny taona 2001.
LELA MAMY
Marihana fa fantatra tamin’ireo asa soa maro isan-karazany izay nataony teto Antsiranana ny fikambanana Zanak’Avaratra izay niray lalana tanteraka tamin’ny antoko Arema tamin’ny fotoan’androny . Saingy tsikaritra tamin’ny kabariny sy ny fanatrehan’ny mpitarika TGV fa nivadika ny rasa ankehitriny ka tsy manaraka izay lalana voasoritry ny “Amiral rouge” intsony ny fikambanana . Samy mandeha samy mitady e! “Vonona ny hiara-hiasa amin’izay fitondrana tsara sitra-po mandala ny fanovana sy ny fampandrosoana ny Zanak’Avaratra” hoy izy nanamafy. Misy ny fotoana hiarahana, misy ny fotoana hisarahana hoy ny Soratra M a s i n a .
Ankoatry ny ambiansa niaraka tamin’ny tarika Rossy, dia mbola tao amin’ny stady ihany koa no natao ny fikarakarana ny fiaraha-misakafo nampanantenaina nandritra ny fanomanana. Omby 24 sy vary tamin’ny gony vitsivitsy no natolotra ireo solontenan’ny fokontany isanisany izay nanatrika ny fotoana. Indrisy anefa fa tsy arakaraka ny voalaza tamin’ny dokam-barotra sy ny fisehoana ivelany ny zava-nitranga. Sady tsy nihinana no tsy nisotro ireo tovovavy marobe niranty nanao ny asan’ny “hôtesse” nandritra ny lanonana. Torak’izany ihany koa ireo vehivavy mpitsinjaka “Wadraha” izay nanao ny ainy tsy ho zavatra nampadihy ny vatany nandritra ny fotoana rehetra. Tsy noheverina kely akory ny mikasika azy ireo kanefa dia nanomboka tamin’ny 6ora maraina izy ireo no efa teny an-kianja niaritra ny tanin’andro migaingaina sy ny mosary ary ny hetaheta. Fomba rqtsy fanao mahazatra izay tsy foin’ireo mpikarakara avela. Matetika mantsy dia ireo ny tena miasa ihany no tsinotsinoavina amin’ny lanonana toy izao. Toa natao fitaovana hisarihan’olona sy hanome endrika tsara ny fety tiankatao fotsiny izy ireny idraindray, ka atao toy ny tahom-boanjo ka rehefa azo ny mamy dia ailika sy ariana. Tafiditra anatin’izany ireo mpanaoo gazety avy amin’ny haino aman-jery sy ny gazety izay tsy nasiana na dia topi-maso kely fotsiny aza. Tsy lazaina eto intsony ny fitarainan’ireo artista teto an-toerana izay tsy nahazo ny valinkasasarany tamin’ny sôma nataony. Ary manginy fotsiny ny an’ireo mpitatitra sasany izay nitondra ny mpikambana vitsivitsy ao amin’ny fikambanana. RATSY “DEPART” Fa raha hiverenana kely iny fety tamin’ny sabotsy dia azo lazaina fa nisy tsy fahombiazana. Mipetraka ihany ilay fanontaniana hoe inona no hanazavana azy ? Tsy ho voatatitra eto avokoa ireo hevitry ny olona izay nanontaniana ,fa vitsivitsy amin’ireny sady heverina ho antony lehibe no indro alahatray eo. Amin’ny ankapobeny dia tsapa fa nisy ny fahadisoana sy tsy fahamatorana teo amin’ny birao nasionalin’ny fikambanana sy ireo mpikambana vitsivitsy “ extremistes” ao anatiny. Vitsy , mba tsy hilazana hoe tsy nisy, tamin’ireo tompon’andraikitra avy any a n - d r e n i v o h i t r a nanankinan’i Papa Souley fahatokiana tamin’ny fikarakarana ny lanonana no nanao izany tamin’ny fahitsiana sy tamin’ny fitiavana ary tamin’ny tokony ho izy. Tsy vitsy tamin’izy ireo no tonga taty Antsiranana mba hiala voly sy hana o fahafinaretana isan-karazany fotsiny. Tsy mahagaga arak’izany raha nanjaka ny gaboraraka .
Maro tamin’ireo solontenan’ny fokontany no nisafidy nitondra hena tany an-tranony. Tsy vitsy koa ireo sokajin’olona nivarotra izany manerana ny kartie sy ny tanan-dehibe. Araka ireo trangan-javatra ireo dia toa adinon’ireo t o m p o n ’ a n d r a i k i t r a sasany ireo fa manana olona hatolotra ho kandida amin’ny fifidianana solom-bavam-bahoaka ho avy izao ny fikambanana Zanak’Avaratra . Ka ny fihetsika kely tsy voatandrina amity ho vangaina lafo. Fotoana tokony hangalan’ny filoha nasionalin’ny fikambanana lesona iny dingana voalohany iny. Fotoana tokony handinihana akaiky ireo ekipa matoky tokony halahatra eny ambony kianja ihany koa izao. Na inona na inona anefa lazaina, dia azo ny manambara etoana fa mipia-kelika maneho ny faharavoravoany ireo adverseran’ny Zanak’Avaratra tamin’iny tsy fahombiazana iny. Ampatsiahivina fa hatreto dia misy olona telo efa nilaza ny fahavonona hifaninana amin’io fifidianana io. .
B.Bico et Pasy

Vous devez être connectés pour pouvoir écrire un commentaire

AV 4x4 Sportero L200

Pick-up mitsubishi l200 sportero

  • couleur blanche modèle 2005
  • première mise en circulation 2006
  • 131786km
  • visible à Diego Suarez

10000 euros

tel: 032 66 651 75

La Tribune de Diego en PDF

Télécharger La Tribune de Diego N°182 en PDF
N°182
Semaines du 12 au 25 avril 2017
Télécharger
La Une : Gendarmerie nationale DIANA : Restaurer la confiance pour endiguer la vindicte populaire
Le syndicalisme n’est pas qu’un mouvement de revendications
Les premières années de Diego Suarez - 1925-1930 : Diego Suarez, capitale de la contestation coloniale
Dossier : Athlétisme : « Nous pouvons faire mieux avec des soutiens financiers »
Cyber Diego Com
Normada.com, le site de référence du Nord de Madagascar
Office Régional du Tourisme de Diego Suarez
Agence de Presse de l'Océan Indien
 
© Cyber Diego Com 2005 - 2022